Kundziņsalas 1, Rīga, Latvija, LV-1822
Tālr.: +371 25466477

Muitošana un sertifikācija

Muitošana – viens no "ATLANTIC TRANS" darbības virzieniem.
Muitošana (custom clearance) – ir normatīvo prasību izpilde, pārvedot preces un
transportlīdzekļus pār muitas robežu. Muitošanu ir iespējams veikt pašam preces
īpašniekam vai nu organizācijai, kas saskaņā ar Līguma, pārstāv viņa intereses.
Bieži vien muitošana kļūst par sarežģītu etapu kravu pārvadāšanas etapā.

Laikus neizpildīta muitas formalitāšu noformēšana noved pie dažādām
problēmām: transportējamās kravas derīguma termiņa iztecēšana,
neparedzētas izmaksas saistībā ar kravas uzglabāšanu noliktavās, soda
sankcijas, nojūkot piegādes grafikam, kā rezultātā – materiālie zaudējumi.

Bet iemesls nebūt nav tas, ka muitošana ir ilgs process. Nepietiekamas zināšanas muitas likumdošanas sfērā noved līdz kļūdām, formējot nepieciešamo dokumentus muitošanai.