Kundziņsalas 1, Rīga, Latvija, LV-1822
Tālr.: +371 25466477

Jūras, dzelzceļu un konteineru pārvadājumi

Mūsu uzņēmums organizē jūras, dzelzceļu un konteineru pārvadājumus no Āzijas, Ziemeļ- un Dienvidamerikas, kā arī no Rietum- un Austrumeiropas valstīm. Kravu pieņemšana un ekspedīcija norisinās svarīgās pasaules ostās: Rīga (Latvija), Muuga (Igaunija), Kotka (Somija), Sankt-Pēterburga (Krievija) u.c.

Pietiekami liela un veiksmīga darba pieredze starptautisko konteineru pārvadājumu sfērā, partneri Maskavā (Krievija) un līgumi ar pārbaudītiem apakšuzņēmējiem konsolidēto noliktavu atrašanās vietās lielākajos terminālos ļauj mums atrisināt visdažādākos transporta jautājumus. Lai garantētu stingru kravas uzraudzību visos tās pārvadāšanas etapos, nodrošinām visu iesaistīto dalībnieku koordinētu rīcību transporta procesā, tostarp kuģu līnijas, dzelzceļu, noliktavas,
aģentūru kompānijas u.c.